Jak identifikovat a eliminovat rakovinu lymfatických uzlin na krku

Rakovina lymfatických uzlin je onkologické onemocnění, během něhož má člověk nárůst lymfatických uzlin v důsledku poškození lymfatického systému novotvary. V procesu přesunu lymfomu mezi uzly dochází k patologickému snížení imunity, což má nepříznivé důsledky. Pouze 4% všech lidí s onkologickým onemocněním trpí tímto typem a je stejně běžné u mužů i žen..

Rakovina lymfatických uzlin je obecný název onemocnění, který se obvykle dělí na:

Hodgkinovy ​​lymfomy

Maligní nádory lymfoidní tkáně, jejichž charakteristickým rysem je přítomnost obřích Reed-Berezovských-Sternbergových buněk, které jsou detekovány pod mikroskopem při vyšetřování postižených lymfatických uzlin..

Přečtěte si více o této nemoci v našem článku..

Je běžnou skupinou lymfomů, která zahrnuje různé typy lymfomů, s výjimkou Hodgkinova lymfomu.

Tyto typy onemocnění se chovají, šíří a reagují na léčbu různými způsoby, takže je důležité vědět, jaký typ rakoviny má pacient. Níže budeme psát obecně o všech typech rakoviny..

Příčiny

Bylo studováno mnoho předpokladů a zváženo, proč se toto onemocnění objevuje, nicméně hlavní příčiny onkologie lymfatických uzlin mají následující body:

 1. Účinek nebezpečných látek na tělo.

Běžným důvodem, proč lidé, kteří jsou dlouhodobě v blízkosti toxických látek, takové onemocnění získají.

 1. Časté vystavení slunci.

Tito pacienti mají neustálý kontakt se slunečními paprsky, které jsou v nadměrném množství škodlivé..

 1. Projevy různých infekcí.

Například HIV nebo AIDS může způsobit rakovinu..

 1. Patologie těla.

Špatné fungování imunitního systému atd..

5. Metastázy

Pacienti s rakovinou často čelí šíření rakovinných buněk do lymfatických uzlin. Je pravidlem, že nejdříve jsou postiženy nejbližší lymfatické uzliny a poté vzdálené. Takový problém vyžaduje extrémně vysokou pozornost a okamžité agresivní zacházení. O metastazujícím karcinomu lymfatických uzlin se můžete dočíst v našem samostatném článku.

Můžete si také povšimnout určitých faktorů, které přispívají ke vzniku rakoviny lymfatických uzlin:

Špatné návyky.

Stáří. Lidé mladší 25 let a starší 50 let jsou nejvíce náchylní k onemocnění.

Obtížné nebo pozdní narození.

Rakovina lymfatických uzlin: příznaky a příznaky onkologie, příčiny, metody léčby a diagnostiky

Rakovina lymfatických uzlin (lymfom) je souhrnný termín pro maligní novotvary, které se vyvíjejí z lymfatické tkáně. Lymfocyty jsou imunitní buňky, které chrání lidské tělo před bakteriemi, viry, houbami a parazity. Maligní lymfocyty nejsou schopné vykonávat svou funkci a nekontrolovatelně se množit, což vede k různým příznakům. Diagnóza je potvrzena histologickým vyšetřením odstraněné lymfatické tkáně.

Co je rakovina lymfatických uzlin?

U lymfomu dochází k významnému nárůstu lymfatických uzlin na krku a nad klíční kostí, mnohem méně často ve slabinách nebo v podpaží

Rakovina lymfatických uzlin je maligní onemocnění charakterizované degenerací lymfocytů v důsledku určitých genetických mutací. Protože se změněné buňky mohou šířit lymfatickým systémem, jsou lymfomy klasifikovány jako systémová onemocnění..

Novotvary pocházející z lymfoidní tkáně se nazývají lymfom. Může to být benigní nebo maligní. U maligních nádorů medicína rozlišuje mezi Hodgkinovým lymfomem a non-Hodgkinovým lymfomem. Druhý termín zahrnuje všechny druhy rakoviny, které nejsou Hodgkinovou chorobou..

Hodgkinova choroba je ve srovnání s jinými druhy rakoviny v Rusku relativně vzácná. Asi 2 000 lidí každoročně vyvine tuto rakovinu. Hodgkinova choroba je nejčastěji diagnostikována u lidí ve věku od 20 do 30 let a od 60 do 70 let. Patologie je charakterizována přítomností obřích Reed-Berezovských-Sternbergových buněk, které vznikají z degenerovaných B-lymfocytů.

Zhoubné novotvary se mohou vyvinout jak z B-, tak z T-lymfocytů. Porucha, která může způsobit lymfom, se může objevit v kterékoli fázi vývoje lymfocytů. V závislosti na původu lymfomu se rozlišují formy T-buněk a B-buněk. Typy B-buněk zahrnují mnohočetný myelom a chronickou lymfocytární leukémii..

Maligní lymfomy mohou v těle růst různými rychlostmi. Rychle rostoucí (agresivní) rakovina lymfatických uzlin (v podpaží, slabinách a jinde) obvykle způsobuje příznaky brzy a je klasifikována jako velmi maligní. Pomalu rostoucí (pomalé) lymfomy způsobují příznaky v pozdním stadiu a jsou méně maligní než agresivní formy.

Příznaky

Typickým znakem maligního nádoru lymfoidní tkáně je výskyt zvětšených, tvrdých a bezbolestných lymfatických uzlin. U infekčních nemocí se v krátké době zvětšují, mají měkkou konzistenci a při dotyku bolí. U maligního lymfomu se lymfatické uzliny po dlouhou dobu zvětšují a nacházejí se nejen na krku, ale také v podpaží, hrudníku, břiše nebo slabinách.

Kromě toho vznikají další příznaky, které mohou naznačovat maligní lymfom:

 • Ztráta váhy.
 • Ztráta chuti k jídlu.
 • Svědění po celém těle.
 • Snížený výkon.
 • Únava.
 • Silné noční pocení.
 • Horečka.
 • Výskyt bolesti v lymfatických uzlinách po požití alkoholu.

V pokročilém stádiu může rakovina ovlivnit další orgány, například kostní dřeň, játra nebo slezinu. U pacientů se objeví anémie a zvětšení jater a sleziny. U zvětšených jater nebo sleziny je nutné naléhavě vyhledat radu lékaře.

Příčiny

Dědičnost je jedním z důvodů rozvoje maligního novotvaru

Přesná příčina rakoviny lymfatických uzlin není známa. Náhodné, neopravitelné „chyby“ během dělení buněk hrají rozhodující roli ve vývoji maligních novotvarů. Protože se takové chyby hromadí s věkem, jsou rakoviny u starších lidí běžné. Ačkoli se to týká nehodgkinských lymfomů, neplatí to pro Hodgkinovy ​​lymfomy, které jsou zvláště časté v mladém věku.

Virus Epstein-Barr je rizikovým faktorem pro Hodgkinův lymfom a některé nehodgkinské lymfomy. Je diskutována možná kauzální role radioaktivního záření, určitých chemikálií (např. Těžkých kovů) a tabákového kouře. Pacienti, kteří mají příbuzného s lymfomem, mají o 20% vyšší riziko vzniku maligního novotvaru.

Komplikace

Příznaky - horečka, noční pocení, úbytek hmotnosti - významně zhoršují kvalitu života pacienta. Nízkohodnotné nehodgkinské lymfomy mohou mutovat a stát se tak vysoce maligními lymfomy. U pacientů se může vyvinout pleurální zánět, postižení hrudníku, syndrom horní duté žíly a otok obličeje. Silně maligní lymfomy jsou smrtelné během několika měsíců.

Komplikace může způsobit nejen lymfom, ale i samotná léčba. Dlouhodobá chemoterapie poškozuje nejen rakovinné buňky, ale také zdravé a rychle se dělící buňky. Chemoterapie zvyšuje riziko infarktu myokardu o 32% během příštích 10 let. Radiační terapie může zvýšit pravděpodobnost dalšího vývoje malignity. Ve vzácných případech může radiační terapie (zejména v raných stádiích nízko-hodgkinských lymfomů) snížit 5leté přežití pacienta.

Diagnostika

Jednou ze základních metod diagnostiky rakoviny lymfatických uzlin je biopsie

Zpočátku se provádí fyzikální vyšetření a odběr historie. Lékař hodnotí konzistenci, velikost, bolestivost, barvu a pohyblivost lymfatických uzlin. Při podezření na maligní lymfom se odebere vzorek lymfatické tkáně v lokální anestézii. Odstraněná lymfatická uzlina se poté histologicky vyšetří na příznaky lymfomu. Pokud patolog detekuje obří buňky Reeda-Berezovského-Sternberga, považuje se to za důkaz Hodgkinovy ​​choroby..

K získání přesnějších údajů může být kromě biopsie vyžadována řada dalších studií:

 • Ultrazvuková procedura.
 • Magnetická rezonance.
 • CT vyšetření.
 • rentgen.
 • Krevní test.
 • Scintigrafie.
 • Biopsie jater a kostní dřeně.

Klasifikace

V rámci diagnózy se stanoví stádium, ve kterém se nachází maligní lymfom. Prognóza a léčebný režim závisí na stadiu onemocnění. Je určena klasifikací Ann Arbor:

 • Fáze I: je ovlivněna pouze jedna oblast lymfatických uzlin.
 • Fáze II: na jedné straně bránice jsou ovlivněny dvě nebo více oblastí lymfatických uzlin.
 • Fáze III: Jsou ovlivněny dvě nebo více oblastí lymfatických uzlin na obou stranách bránice.
 • Fáze IV: postihuje jeden nebo více orgánů mimo lymfatický systém a lymfatické uzliny.

Pokud neexistují žádné běžné příznaky rakoviny lymfatických uzlin - horečka, únava nebo úbytek hmotnosti - na scénu se přidá písmeno „A“. Pokud jsou tyto znaky přítomny, přidá se písmeno „B“. Písmeno „E“ znamená, že se jedná o orgán, který není součástí lymfatického systému.

Léčba

Chirurgická léčba je nejúčinnější metodou, jedná se o úplné odstranění lymfatických uzlin, které byly ovlivněny rakovinou

Čím dříve je rakovina lymfatických uzlin detekována, tím vyšší je šance pacienta na uzdravení. Maligní lymfomy jsou vysoce citlivé na záření nebo chemoterapii. Typ použité terapie částečně závisí na stadiu rakoviny lymfatických uzlin.

Často se používá kombinace chemoterapie a radioterapie. Chemoterapie se obvykle podává v několika cyklech. Pacientovi jsou injekčně podávány cytotoxické látky, které ničí rychle se dělící rakovinné buňky. Protože se ničí i zdravé buňky, mohou se objevit vedlejší účinky: nevolnost, zvracení, únava, náchylnost k infekcím a vypadávání vlasů.

Radiační terapie využívá ionizující záření k boji proti rakovinovým buňkám. Cílem je potlačit nebo úplně zabránit dělení buněk. Zatímco zdravé buňky se rychle zotavují z vystavení radioaktivnímu záření, systém opravy nádorových buněk funguje mnohem horší..

Radiační terapie také ovlivňuje zdravé tkáně, jako je srdce, plíce nebo štítná žláza. U žen radiační terapie zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu. Chemoterapie může také zvýšit riziko jiných typů rakoviny. U agresivních non-Hodgkinových lymfomů a Hodgkinovy ​​nemoci převažují přínosy nad poškozením těchto dvou způsobů léčby.

Pokud bylo možné rakovinu potlačit nebo vyléčit, je nutné pravidelně provádět lékařské prohlídky. Pomáhají identifikovat recidivu onemocnění v rané fázi. Sledování stavu pacienta pomáhá identifikovat možné dlouhodobé vedlejší účinky záření nebo chemoterapie. Po úspěšné léčbě se vyšetření provádějí každé 2-3 měsíce a poté každé 3-4 měsíce. Po 5 letech se zkoušky provádějí dvakrát ročně.

Pokud má pacient recidivu rakoviny lymfatických uzlin, podává se vysokodávková chemoterapie s transplantací kostní dřeně. Pokud byla během první terapie použita pouze radiační terapie, použije se v případě relapsu standardní chemoterapie.

Prevence a prognóza

Neexistuje žádný přímý způsob prevence rakoviny lymfatických uzlin. Nepřímá preventivní opatření jsou pravidelné kontroly, odvykání kouření, odvykání od alkoholu a zdravé stravování. Pokud jsou lymfatické uzliny náhle oteklé, doporučuje se navštívit lékaře.

Hodgkinova choroba má ve srovnání s jinými druhy rakoviny relativně dobrou prognózu. Fáze, ve které je diagnostikována patologie, je vždy rozhodující pro posouzení šance na uzdravení. Pokud je rakovina lymfatických uzlin detekována brzy, šance na uzdravení jsou asi 90%. Ale i v pozdější fázi lze rakovinu často účinně léčit..

Očekávaná délka života u Hodgkinovy ​​choroby závisí na stadiu, ve kterém je detekována rakovina lymfatických uzlin. Míra pětiletého přežití je 90 až 95%.

Agresivní nehodgkinské lymfomy lze léčit brzy až u 90% pacientů. V poslední fázi je šance na zotavení 60%. Pokud se nehodgkinské lymfomy neléčí, budou fatální během 2–4 měsíců.

Pomalu rostoucí nehodgkinské lymfomy jsou nevyléčitelné nemoci, které však lze potlačit. Při postupné chemoradiační terapii je prognóza pomalého růstu nehodgkinských lymfomů podmíněně příznivá..

Rakovina lymfatických uzlin

Bezplatná konzultace ohledně léčby v Moskvě.
Volejte 8 (800) 350-85-60 nebo vyplňte následující formulář:

Rakovina lymfatických uzlin je zhoubný novotvar, který vzniká z lymfoidní tkáně lymfatických uzlin. Lymfatický systém je rozvětvená síť cév a lymfatických uzlin umístěných v celém lidském těle, které hrají důležitou roli při udržování imunity těla. S primární degenerací lymfatické tkáně se buňky lymfatických uzlin začínají nekontrolovatelně množit a vytvářejí nádor.

Výskyt lymfomu ve struktuře onkologických onemocnění v Rusku je 4%. Epidemiologie onemocnění ukazuje, že muži a ženy bělošské rasy pravděpodobně onemocní a existují dva vrcholy růstu: rakovina se vyskytuje v mladém věku u dospívajících, dívek a chlapců od 14 do 30 let, stejně jako u starších lidí nad 55 let.

Naléhavost problému spočívá nejen v tom, že onkologie se vyskytuje u mladých lidí, ale také v některých agresivních klinických formách, které rychle postupují a v krátké době vedou k úmrtí. To neznamená, že rakovina je nevyléčitelná - existují odrůdy, které mají benigní dynamiku: vyvíjejí se dlouho a metastázují pozdě. Samozřejmě, pokud se nemoc nebude léčit, stane se následkem smrt pacienta. Pouze včasná detekce a terapie dává šanci bojovat a přežít.

Míra pětiletého přežití s ​​včasnou detekcí a léčbou je 60–90%. Se zanedbávaným nefunkčním onkologickým procesem se zkracuje doba života, prognóza je špatná a lékařská péče slouží pouze ke zmírnění stavu pacienta.

Pokud vy nebo vaši blízcí potřebujete lékařskou pomoc, kontaktujte nás. Specialisté webu poradí klinice, kde můžete získat účinnou léčbu:

Typy rakoviny lymfatických uzlin

Je obtížné klasifikovat rakovinu lymfatických uzlin, protože více než 30 odrůd se vyznačuje pouze cytologickým obrazem. Klinické formy jsou různé, ale jsou kombinovány do dvou skupin, jejichž příznaky jsou odlišné. Jedním z nich je lymfogranulomatóza nebo Hodgkinův lymfom, který se vyznačuje detekcí buněk Ridge-Berezovsky-Strenberg, různých bílých krvinek. Zbytek atypií se označuje jako non-Hodgkinovy ​​lymfomy - tvoří více než 70% typů maligních nádorů v lymfatických uzlinách. Klasifikace TNM se používá méně často.

Jelikož se onkologie zpočátku vyskytuje buď v lymfatických uzlinách, nebo metastázuje do orgánů (plíce, játra, kostní dřeň), existují primární a sekundární typy rakoviny. Lokalizací se rozlišuje rakovina krčních, tříselných a podpažních lymfatických uzlin, stejně jako těch lokalizovaných v hrudníku nebo břišní dutině, v bránici.

Rakovina lymfatických uzlin, příznaky a příznaky s fotografií

Asymptomatická povaha nástupu rakoviny a absence prekurzorů ztěžují její diagnostiku. Rakovinový nádor primárně způsobuje poškození lymfatických uzlin, což je pozorováno také u jiných onemocnění. Podobné zvětšené lymfatické uzliny na těle se vyskytují při zánětlivých nebo infekčních onemocněních, takže je třeba věnovat pozornost jejich mobilitě a vnějším viditelným změnám na kůži, i když v počátečních počátečních stádiích s hlubokou vrstvou lymfatických uzlin postižených rakovinou nejsou žádné charakteristické projevy.

Charakteristická symptomatologie rakoviny lymfatických uzlin je vyjádřena dlouhodobou absencí bolesti: lymfatické uzliny jsou zvětšené, ale neubližují. Nejprve zůstávají mobilní, poté se klíčením okolních tkání objeví skvrny na kůži nad uzlem, červené nebo fialové. Obvykle jsou cervikální lymfatické uzliny postiženy lymfogranulomatózou jako první, postupně vytvářejí husté konglomeráty (boule), které jsou jasně viditelné a hmatatelné.

Pokud rakovina zasáhla mediastinální lymfatické uzliny, existují příznaky poruch dýchání: dušnost, kašel bez hlenu, syndrom vena cava. Lokalizace v břiše způsobuje zažívací potíže.

Obecné stížnosti pacienta jsou následující:

 • • zvětšení lymfatických uzlin;
 • • teplota subfebrilu;
 • • pocit svědění, pálení kůže;
 • • slabost, únava;
 • • ztráta chuti k jídlu;
 • • noční pocení.

Mezi pozdní příznaky rakoviny patří známky jater, plic, kostí a intoxikace. Pacient má žloutenku, bolesti kostí, ascites, pleurisy, srdeční abnormality (zvýšená srdeční frekvence, bolest na hrudi), krvácení z nosu.

Příčiny rakoviny lymfatických uzlin

Kromě věku a rasy etiologie rakoviny lymfatických uzlin bere v úvahu různé faktory, vlivem kterých se tvoří nádor. Důležitou roli při vzniku rakoviny hraje porušení imunologické ochrany..

Hlavní příčiny onkologie:

 • • dědičnost, kdy je předispozice k rakovině zděděna spolu s mutovanými geny, které mohou vyvolat negativní proces;
 • • infekce způsobující narušení imunitního systému, například AIDS, jehož původcem je virus lidské imunodeficience; nebo virus Epstein-Barrové (žlázová horečka), který se může přenášet vzdušnými kapičkami;
 • • ženský faktor - porod po 35 letech a existují důkazy, že pozdní porod také vyvolává vývoj mozkových nádorů, což nevylučuje psychosomatiku rakoviny;
 • • snížená imunita v důsledku nemoci nebo při přípravě na transplantaci;
 • • expozice, záření;
 • • práce s karcinogeny;
 • • kouření, alkohol, drogy.

Fáze rakoviny lymfatických uzlin

Stanovení stadia rakoviny lymfatických uzlin je možné pouze po úplném vyšetření. V raných a prvních fázích je rakovina objevena náhodou. Druhý a třetí stupeň lze snáze diagnostikovat a při včasné léčbě je rakovina léčitelná. Čtvrtá, poslední fáze je charakterizována rozsáhlými lézemi, rozpadem, bolestivým syndromem. Inscenace je stanovena na základě vyšetření, laboratorních testů, fotografií a obrazů instrumentálních diagnostických metod. Přidělit:

 • • 0 - nádor je detekován náhodou, protože jeho velikost je příliš malá;
 • • 1 - do onkologického procesu jsou zapojeny pouze lymfatické uzliny jedné oblasti;
 • • 2 - na jedné straně bránice je léze několika zón;
 • • 3 - onkologie se stanoví v lymfatických uzlinách a břišní a hrudní dutině;
 • • 4 - charakterizovány metastázami ve vzdálených orgánech.

Diagnóza rakoviny lymfatických uzlin

Diagnóza rakoviny lymfatických uzlin a získání stanoviska lékaře popisujícího prevalenci onemocnění pro výběr taktiky léčby umožňuje vyšetření, jehož účelem je identifikovat nádor, zkontrolovat jeho prevalenci a určit operabilitu. Pokud existuje podezření na rakovinu, diagnóza zahrnuje:

 • • sběr anamnézy (anamnéza);
 • • vyšetření všech přístupných lymfatických uzlin (palpace, perkuse prstem);
 • • testovací kontrola na přítomnost Ridge - Berezovského - Shtrenbergových buněk;
 • • laboratorní krevní testy;
 • • cílená biopsie, histologické vyšetření a cytologie.

Ultrazvukové vyšetření, rentgenografie, výpočetní a magnetická rezonance, PET-CT vyšetření ukazují změněné lymfatické uzliny a metastázy.

Léčba rakoviny lymfatických uzlin

Moderní metody medicíny pomáhají porazit rakovinu lymfatických uzlin, zbavit se nádoru nebo zastavit, zpomalit rychlost jeho vývoje. Navzdory skutečnosti, že rakovina je smrtelná, již existuje účinný lék proti rakovině - chemoterapie. Relapsy po remisi se vyskytují u 30–35% pacientů, v takových případech je nutný druhý průběh. Naštěstí vědci pravidelně vyvíjejí cytotoxické léky, které jsou málo toxické pro zdravé tkáně..

Používá se také operativní chirurgie s radiační terapií, ale pouze pokud neexistují žádné kontraindikace. Radikální chirurgie se provádí v celkové anestezii a činnosti chirurga jsou zaměřeny na úplné odstranění, resekci několika skupin lymfatických uzlin. K zotavení dochází v 60-80% případů.

V poslední fázi, kdy není možné pacienta vyléčit, aby se ulevilo od bolesti, jsou předepsány léky proti bolesti narkotické nebo nenarkotické, které je třeba užívat neustále. Očekávaná délka života je 1–2 měsíce, úmrtnost je 100%.

Prevence rakoviny lymfatických uzlin

Preventivní opatření dávají člověku příležitost chránit se před rakovinou lymfatických uzlin a zabránit tvorbě nádorů. Protože důležitou složkou pro vznik novotvaru je stav imunitního stavu, doporučuje se vyloučit vliv záření, karcinogenů a špatných návyků, které neumožňují udržení imunity na správné úrovni. Rovněž se doporučuje vést aktivní životní styl, temperovat, sledovat režim bdělosti a spánku, nepracovat. Správná výživa a komplexy vitamínů jsou také prospěšné.

Další doporučení onkologů zahrnují pokyny pro hygienu a chování, aby se zabránilo kontrahování vysoce karcinogenních virových infekcí. Například HIV je nakažlivý a nebezpečný, sexuálně přenosný přes poškozené sliznice a krev, proto omezený rozsah sexuálních kontaktů a odmítnutí užívání drog snižuje riziko infekce.

Tyto články vám mohou být také užitečné

Podle statistik je rakovina vaječníků na druhém místě mezi onkologickými onemocněními reprodukčního systému žen po rakovině dělohy. Rakovina vaječníků je obtížná.

Rakovina plic Co je rakovina plic Příznaky rakoviny plic Diagnóza rakoviny plic Klasifikace rakoviny plic Fáze rakoviny.

Rakovina štítné žlázy

Štítná žláza je nejdůležitějším orgánem endokrinního systému, který syntetizuje hormony obsahující jód. Poruchy štítné žlázy.

Pro lidské tělo plní melanocyty užitečné funkce, protože produkují melaniny, které chrání před škodlivými účinky.

Bezplatná konzultace ohledně léčby v Moskvě.
Volejte 8 (800) 350-85-60 nebo vyplňte následující formulář:

Rakovina lymfatických uzlin

Lymfatický systém je silná struktura v lidském těle. Hraje roli asistenta na cestě retence patogenních buněk a mikroorganismů. Hlavním úkolem lymfatických uzlin je tedy chránit a zajistit hladký chod blízkých orgánů. Pokud dojde k poruše, dojde k rakovině lymfatických uzlin.

 1. Příčiny vzniku rakoviny lymfatických uzlin
 2. Příznaky, příznaky a projevy
 3. Léčba rakoviny lymfatických uzlin
 4. Prognóza rakoviny lymfatických uzlin
 5. Prevence rakoviny lymfatických uzlin

Příčiny vzniku rakoviny lymfatických uzlin

Přesné příčiny vývoje rakoviny lymfatických uzlin nebyly odborníky stanoveny. Existují však vzorce vztahů příčin a následků, které naznačují patologii. Je obvyklé vyčlenit několik takových důvodů:

 • Karcinogenní účinek. V průmyslových podnicích a na místech radioaktivního hromadění látek nemůže být člověk příliš dlouho. Tento vliv ovlivní mnoho projevů onkologické povahy, včetně zánětu lymfy..
 • Zvýšené sluneční záření.
 • Lidský papilomavirus, infekce HIV, progresivní herpes.
 • Systémová onemocnění těla, stadia rakoviny, která nebyla léčena včas.

Riziko rozvoje patologie se zvyšuje v případě:

 • kouření a pití alkoholických nápojů;
 • profesionální pobyt na nebezpečných místech, kde je zvýšené ozáření, ozáření a vliv mutagenních - agresivních látek - herbicidů;
 • věk od 15 do 25 let a stáří, kdy imunitní obrana není tak velká a je náchylná k různým lézím;
 • pozdní nebo zvláště obtížný porod vyvolává homeostázu těla a způsobuje vedlejší rakovinové zánětlivé procesy;
 • dědičná predispozice, zejména v první linii vztahu.

Příznaky, příznaky a projevy

V počáteční fázi rakoviny lymfatických uzlin nemá pacient žádné vedlejší příznaky. Jak nádor roste a jeho velikost se jasně zvětšuje, v postižené oblasti dochází k nepohodlí. To je doprovázeno prasknutím okolní tkáně s receptory umístěnými v ní..

Mezi typické příznaky onemocnění patří:

 • Teplota. Zvýšení teploty je obzvláště důležité večer, někdy indikátory v noci odcházejí ze stupnice, ale poměrně zřídka. Při teplotě 39 - 40 stupňů se vyvíjí horečka, člověk se třese a vrhá se do horečky.
 • Svědění Na pokožce se objevují svědění. Generalizované je častější, ale také se objeví svědění pokožky hlavy, hrudníku, chodidel a dlaní.
 • V oblasti lymfatických uzlin je pocit plnosti a nalezení cizího předmětu uvnitř vrstev kůže.

V některých případech se u pacienta objeví nespecifické příznaky, které také naznačují vývoj onemocnění:

 • Slabost, slabost, nemožnost pracovat po stanovenou dobu. Objevuje se apatie a ospalost. Osoba je nervózní a podrážděná.
 • Snížená chuť k jídlu. Zažívací trakt zastaví své obvyklé činnosti a dojde k anémii.
 • Osobě chybí kyslík. Dýchání se stává těžkým a přerušovaným, což ovlivňuje normální fungování plicního systému.
 • Pacient dramaticky ztrácí váhu.
 • Trávicí trakt plně neplní úkoly, které mu byly přiděleny. Zácpa, průjem a poruchy trávení jsou důsledky obou procesů.

Zvětšené lymfatické uzliny u rakoviny - jev, který není nezbytně nutný, se vyskytuje v polovině případů.

Léčba rakoviny lymfatických uzlin

Nejprve musí být rakovina lymfatických uzlin detekována palpací. Poté lékař předepíše další seznam vyšetření, který bude schopen odhalit příčinu patologie a zvolit nejvhodnější léčbu:

 • Ultrazvuková procedura.
 • CT nebo MRI.
 • Punkce a biopsie.

Rakovinu lymfatických uzlin lze léčit chirurgickým zákrokem, ozařováním a chemoterapií. Vše závisí na typu a stadiu onemocnění.

Chirurgický zákrok zahrnuje excizi nádoru. V tomto případě celá skupina regionálních sběratelů, kteří dostali nebo mohli dostat rakovinné buňky, podstoupí disekci lymfatických uzlin..

Chemoterapie je předepsána v jakékoli fázi a pro jakékoli metastatické projevy. Kombinace léků závisí na typu a příčinách primárního novotvaru, jeho citlivosti na určité léky.

Pokud není možné určit hlavní příčinu onemocnění, jsou předepsány léky jako cisplatina, paclitaxel, gemcitabin, etoposid. Jejich cílem je zmrazit patogenní mikroflóru a zpomalit růst nádorů..

Radiační terapie se provádí pomocí radiochirurgie nebo kybernetického nože. Tato zařízení působí na postiženou oblast přísně směrovaným paprskem záření. Radiační metoda je účinná pro jednotlivé metastázy nebo pro malé nádorové procesy.

Prognóza rakoviny lymfatických uzlin

Samozřejmě, prognóza života pacientů je ovlivněna takovými faktory, jako je správná léčba, fáze procesu. Moderní metody léčby pomáhají prodloužit život pacienta na dostatečně dlouhou dobu. Současně musíte také udržovat poměrně dobrou kvalitu zbývajících dnů.

Příznaky bolesti a nepohodlí jsou obvykle potlačeny okamžitě a po dlouhou dobu. Míra pětiletého přežití v prvních dvou nejranějších fázích je přibližně 90, někdy dokonce 95%, ve třetí (předposlední) fázi je míra přežití přibližně 82-83%, poslední kritická fáze zaznamenává 65% případů.

Metastázy do lymfatických uzlin krku jsou v 67% případů pozorovány u lymfogranulomatózy, ve 33% případů pocházejí z hlavy, nosohltanu a jazyka. V přítomnosti metastáz v lymfatických uzlinách krku ve 30% případů není zpočátku možné identifikovat primární zaměření rakoviny.

Metastázy rakoviny břicha do peritoneálních lymfatických uzlin tvoří 52% případů a tumory pánve metastazují do těchto lymfatických uzlin ve 48% případů..

Prevence rakoviny lymfatických uzlin

Pro prevenci rakoviny lymfatických uzlin musíte nejprve alespoň jednou ročně navštívit onkologa. Současně je důležité podstoupit všechny diagnostické postupy v komplexu, který odborník předepisuje. Výsledek další možné léčby závisí na každé studii..

Aby se zabránilo patologii, je třeba dodržovat řadu indikací:

 • Jezte správně. Strava by měla zahrnovat ovoce a zeleninu. Je třeba se vyvarovat mastných, kořeněných a moučných potravin. Soda a limonáda by měly být omezeny na minimum.
 • Vést zdravý životní styl. Kouření a alkoholické nápoje mají nejhorší účinek na stav lymfatického systému a způsobují řadu patologických procesů.
 • Dělat sport. Každý den musíte absolvovat ranní cvičení nebo navštívit posilovnu, bazén, krasobruslení alespoň 3krát týdně. Ranní jogging na čerstvém vzduchu má velmi pozitivní vliv na celý systém těla a na lymfatický systém včetně.
 • Včasná léčba virových a infekčních chorob.

Při různých poruchách funkce lymfatického systému dochází k agresivitě lymfocytů a vzniku rakoviny. Léčba takové nemoci probíhá měřeným způsobem, aby se udržela vitalita těla jako celku. Preventivní práce pomůže úplně se vyhnout patologiím.